Editorial Team

Xayitov Axror Axmadovich  Buxoro muhandislik-texnologiya instituti charm buyumlari texnologiyasi va dizayni kafedrasi dotsenti

Safarova Nigora Ohunjonovna Buxoro davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta'lim kafedrasi professori

Hakimova Mehriniso Homitovna  Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang‘ich ta’lim kafedrasi dotsenti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Mustafayev Oybek Bobomuradovich, doctor of philosophy (PhD) in technical sciences, associate professor of Navoi State University of mining and technology

Qurbonov Oybek Muhammatqulovich, doctor of philosophy (PhD) in technical sciences, docent of the Mining Electromechanics Department of Navoi State Mining and Technology University

Turdiyev Sardorjon Abdumuminovich, doctor of philosophy (PhD) in technical sciences, associate professor of Navoi State University of mining and technology

Khamdamova Malika Ilkhamovna, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Natural Sciences, Tashkent State Pedagogical University Named After Nizami

Muminova Zarifa Odilovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences, Associate Professor of Uzbekistan-Finland  Pedagogical Institute

Turgunova Nasiba Tuychiyevna, Doctor of Philosophy (PhD) in Political Sciences, Associate Docent of the Academy of the Ministry of Affairs of the Republic of Uzbekistan

ZOKHIDOV ODIL UMIRZOKOVICH, Navoi State University of Mining and Technology, Associate Professor of the Department of "Mining electrical mechanics".